• maksimir_aktualno004

Po prvi puta nastupili su i članovi para taekwondo kluba Krijesnice i osvojili svoje prve medalje.

REZULTATI :
osvojeno ekipno 2. Mj. ,

a pojedinačno :
M.Komorčec – 1. Mj. ,
Viktor Frane Gligo – 1. Mj. ,
Petra Peti 2. Mj.,
Mihael Oreč – 3. Mj.,
Luka Belamarić – 5. Mj.