PARA TAEKWONDO / OSNOVNE ZNAČAJKE SPORTA


Para taekwondo je taekwondo vještina i sport namijenjen osobama sa tjelesnim i intelektualnim
teškoćama ali i termin koji predstavlja rastući globalni pokret koji uključuje uvrštavanje
parataekwondoa na Paraolimpijske igre. Iako uključuje snažnu terapijsku komponentu, tehnički
gledano, para taekwondo se ne razlikuje od taekwondoa pa tako obuhvaća i standardne taekwondo
tehnike. Proces učenja poštuje principe i načela koja vrijede za učenje osoba bez invaliditeta, ali
potrebne su preinake u pristupu i radu.


Osnovna razlika između taekwondoa i para taekwondoa je u metodologiji podučavanja i prilagodbi
treninga. Prisutne su i razlike u načinu i pravilima natjecanja. WTF sa svojim Para taekwondo
odborom je članica IPC (International Paralympic Comitee) pa su i pravila i propisi u skladu s pravilima
IPC.


Godine 2005. Svjetska taekwondo federacija (WTF) formirala je Para taekwondo odbor s ciljem
razvoja i promicanja taekwondo sporta kod sportaša sa svim oblicima invaliditeta.


Svjetska taekwondo federacija organizirala je prvo Svjetsko para-taekwondo prvenstvo 2009. g. u
Azerbedžanu, nakon čega slijedi Rusija 2010. g., Aruba 2012. g., Švicarska 2013. g., Rusija 2014.g.,
Turska 2015.g.  Na prva četiri Svjetska para-taekwondo prvenstva natjecati su se mogli samo
natjecatelji s amputacijom gornjih ekstremiteta u borbama. 2014 g., Svjetska taekwondo federacija
(WTF) uvodi na natjecanje i Poomsae (forme) za sportaše s motoričkim teškoćama i intelektualnim
teškoćama.

SPORTSKE KLASE S OBZIROM NA INVALIDITET

Svjetska taekwondo federacija (WTF) do sada je postavila natjecanja na međunarodnoj razini za
ograničen broj klasa osoba s invaliditetom te provodi Para taekwondo natjecanja u dvije bazne
discipline, Kyorugi i Poomsae. Borbene discipline –  Kyorugi u svojoj oznaci sadrže “K” prefiks, dok
tehničke discipline – Poomsae sadrže prefiks “P”: 

P10 – Oštećenja vida / Visual Impairment
P20 – Intelektualne teškoće / Intellectual Disability
P30 – Tjelesno oštećenje / Physical Impairments
P50 – Invalidska kolica / Wheelchair class
KP60 – Gluhi i nagluhi / Deaf and hearing impaired
P70 – Nizak rast / Short Stature
K40 –  Amputacija ili oduzetost udova / Limb Deficiency and/or Impaired Muscle Strength