“In their shoes” projekt je razmjene mladih koju financira Europska Unija. Projekt je dio programa Erasmus plus. Domaćin je Para taekwondo klub Krijesnice, dok su partneri Il Cassetto dei Sogni iz Italije, Asociatia Babilon Travel iz Rumunjske i ArTeam iz Bugarske.

Osobe s invaliditetom punopravni su građani koji uživaju ista prava kao i ostatak stanovništva. Oni moraju igrati aktivnu ulogu u našem društvu, a to se posebno odnosi na mlade ljude s invaliditetom. Međutim, činjenica je da mnogi mladi s invaliditetom u Europi još uvijek žive u odvojenim sustavima. Još uvijek se susreću s čitavim nizom prepreka i predrasuda. Ponekad čak imaju i jasno diskriminirajuće situacije u kojima su jednostavno isključeni iz sudjelovanja u aktivnostima. Mladi s invaliditetom su mladi kojima su najpotrebnija podrška i posebna pažnja kako bi pronašli svoj put u društvu.

Ovaj je projekt stvoren s glavnim ciljem poticanja socijalne uključenosti mladih s invaliditetom, kao i stvaranja mosta između različitih društvenih skupina i izgradnje boljeg međusobnog razumijevanja i dijaloga.

Ciljevi projekta su:

– Podržati interakciju i razvoj razumijevanja, tolerancije i prihvaćanja među mladima sa i bez invaliditeta;

– poticati izražavanje, raspravu o zajedničkim vrijednostima i pronalaženje zajedničkih interesa kao kanal za uspostavljanje kvalitetnog dijaloga i suradnje između sudionika;

– Povećati znanje sudionika o tome kako učinkovito komunicirati kao i o značaju timskog rada i suradnje, postavljanju ciljeva, samodisciplini, poštovanju drugih i važnosti pravila;

– Osposobiti sudionike u nepovoljnom položaju da riskiraju i nauče kako upravljati neuspjehom i uspjehom u sigurnom i potpornom okruženju;

– Povećati interkulturalnu svijest sudionika, njihov osjećaj pripadnosti istoj zajednici EU-a, kao i razviti njihove jezične vještine;

– Promovirati program Erasmus + i njegovu strategiju uključivanja i raznolikosti.